Elektrik Dağıtım Panosu Uygulamaları

Bu hizmetimizin amacı, yeni kurulan veya büyüyen mevcut tesisinizin enerji dağıtım ve otomasyon elektrik panosu ihtiyacı konusunda mühendislik çalışması yapmak ve bu ihtiyacın standartlara ve teknik gerekliliklere uygun olarak karşılanmasını sağlamaktır.

ÇÖZÜMLER

 • Otomasyon Panoları
 • Elektrik Dağıtım Panoları
 • Motor Kontrol Merkezi Panoları
 • Kompanzasyon Panoları
 • Makina Kontrol Panoları

 

AVANTAJLARINIZ

 • Gerekiyor ise saha çalışması yüklerinize uygun tek hattın çıkartılması
 • Otomasyon ve kumanda sisteminizin incelenerek gerekli kumanda sisteminin tarafımızdan sahada oluşturulabilmesi
 • Uygun IP, formlama ve tip testli pano seçeneklerinin birlikte karar verilmesi
 • Pano içi malzemelerin maliyet, yedek parça ve kullanım tercihlerinize göre marka bağımsız olarak birlikte belirlenebilmesi
 • Akım Taşıma, Kısa Devre, Termik ve Dinamik dayanım,Bara Kesit, Mesnetleme Hesaplarının ETAP 12.0.0 Programı ile hesaplanması
 • Üretim öncesi Pano Yerleşim, Kumanda ve Güç Projelerinin Tarafımızdan çizilmesi ve onayınız
 • Projelere Onayınız ve üretimin her aşamasında panonuzu kontrol edebilmeniz
  Üretim sonrası sahada panoların tarafımızdan devreye alınması
  Sahadaki değişikliklerini de içerir şekilde son durum projelerinizin çizilip, elemanlarınızın eğitilmesi ve pano tesliminin yapılması