Mühendislik Hesap ve Danışmanlık

Bu hizmetin kapsamında verilen Proje, Çizim ve Hesaplamalar ETAP 16.0.0 versiyon 2016 yazılımı, Autocad ile Yazılım eğitimlerini almış YG/AG SMM, Topraklama Yetkilendirme, YG İşletme Sorumluluğu Sertifikalı Mühendis ve Çizim Programlarında eğitilmiş Teknisyenlerimiz tarafından yapılmaktadır.
 • Endüstriyel Tesisler AG ve OG Sistem Tasarımları
 • Kısa Devre Etüdü ve Röle Koordinasyon Hesapları
 • IEC60909 standardına göre baralarda oluşabilecek maksimum ve minimum 1 faz, faz-faz ve 3 faz kısa devre akımlarının program ile otomatik olarak hesaplanması,Kısa devre analizi sonucuna
  göre sistemde kullanılacak rölelerin selektiviteye uygun parametrelerinin hesaplanması.
 • Sonuçların logaritmik eksen formatında grafiksel olarak sunulması.
 • Trafoların kısa devre ve termal dayanma eğrilerinin çizilmesi,
 • OG kabloların kısa devre ve termal dayanma eğrilerinin çizilmesi,
 • Sistemde oluşacak minimum kısa devre akımlarının bulunması,
 • Arızalar simule edilerek rölelerin açma sürelerinin otomatik olarak izlenmesi,
 • OG güç kablolarının seçimi (Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre bakımından inceleme)
 • Harmonik Analizi Hesapları
 • Yük altında kademe değiştiricilerin optimum kademe seçim hesapları
 • Yük akışı çalışması
 • Transient stabilite çalışması
 • Motor koruma rölelerinin ayar değerlerinin hesaplanması
 • Generatör koruma rölelerinin ayar değerlerinin hesaplanması
 • Motor Yol Alma Analizi – Ozellikle büyük güçlü motorların çalışması esnasında sistemin davranışının incelenmesi
 • Trafo güç hesapları
 • Aydınlatma gerilim düşümü hesapları
 • Nötr direnci boyutlandırma
 • İletken kesit hesabı
 • Akım trafosu boyutlandırma
 • Akü-redresör seçimi