AEN Enerji

Çalışma Dönemleri : 2012

Mevcut 2,4 MVA Şantiye Tesisi Kurulu Güce ilave 3 MVA Güç Arttırımı Projesi

  • Tesisin 2,4 MVA Şantiye tesisi kurulu güce 3 MVA Güç Arttırımı için TM tasarımı
  • 200 mt. Yeraltı kablosu dizaynı
  • SEDAŞ Onay Projesinin oluşturulması,
  • OG – AG sistem yatırımı için İhale Dosyasının Oluşturulması
  • OG – AG Sistemi Yük Akışı ve Kısa devre Etüdü yapılarak Röle Ayar ve Koordinasyonunun Sağlanması