Gebze Plastikçiler OSB

Çalışma Dönemleri : 2014

GEPOSB 2 KM LİK 2X477 MCM HAWK HAVAİ HATTIN YER ALTI KABLO ŞEBEKESİNE DÖNÜŞÜM PROJESİ DİZAYNI

A- Mevcut Havai Hattın Projelendirilmesi

 • Mevcut Havai Hattın Güzergah Planı
 • Mevcut Havai Hattın Direk Dağıtım Listesi
 • Mevcut Havai Hattın Demontaj Keşif Listesinin Oluşturulması

B- Yer Altı Hat Projesi Dizaynı

 • Güzergah Keşif Planının Hazırlanması Topografik Hizmetler Hariç
 • Yer Altı Kablosu Akım Taşıma Kapasitesi
 • Gerilim Düşümü ve Enerji Kaybı Hesapları
 • İletken Seçimi
 • Tüm Hesap, Plan ve Projelerin Hesaplanması
 • Kablo Kanalı Kesit Detayları

C- Kök Merkezi Dizaynı

 • Açıklama Raporu
 • Tek Hat Projesinin Yeni OG Kök Merkezi ve Yeni YG Yeraltı Kablosunu Gösterecek Şekilde Revize Edilmesi
 • Plan Çizimlerde Yük Dağılımının Gösterimi
 • Proje Kapsamında Bulunan Bölge İçi Maksimum ve Minimum Kısa Devre Akımlarının Hesaplanması
 • OG Ekipmanlarının Bu Hesaba Göre Boyutlandırılması
 • Akım, Gerilim Trafosu Gibi Enstürman Trafoları Değerlerinin Kısa Devre Değerlerine Uygunluğunun ve Güvenle Çalışabileceklerinin Hesabı
 • Hesap ve Eğri Çizimleri ETAP 12.5.0 versiyon 2012 İle Yapılacaktır.
 • Kök Merkezin Yerleşim Detayları
 • Role Seçimi ve Sekonder Korumanın Detayları
 • Sistemin Topraklama Direncinin Ölçülmesi
 • Toprak Özgül Direncinin Ölçülmesi
 • Topraklama Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Toprak Direncine Uygun Olarak Kök Merkezin Topraklama Sisteminin Boyutlandırılması
 • Toprak Arıza Koruma Sisteminin Oluşturulması
 • Tüm Projeler İçin Keşif Listesinin Oluşturulması
 • SEDAŞ Onayının Alınması