İçdaş

Çalışma Dönemleri : 2012

Fabrika 154 – 36 – 6,3 kV Elektrik Dağıtım Sistem Yük Akışı, Kısa Devre Etüdü, Röle Ayar Değerleri ve Selektivite Hesaplamaları

  • Schneider Elektrik İÇDAŞ ÇANAKKALE Tesisi Yenilenen 36 kV – 6,3 kV Orta Gerilim Sisteminin Kısa Devre Etüdü ve Röle Selektivite Çalışması
  • 154 -36 – 6,3 kV OG Sistemi Yük akışının incelenmesi
  • Kısa Devre Etüdü yapılarak Faz- Faz , Faz-Toprak Maksimum ve Minumum Kısa Devre Arıza akımlarının hesaplanması
  • Sistem Yapısına uygun Koruma Planının oluşturulması, Selektiviteye OG ekipmanların arıza eğrilerine uygun Röle Ayar değerlerinin hesaplanması
  • Arıza ve Röle Ayar Eğrilerinin Çizilerek Kısa Devre Etudu ve Röle Selektivite dosyasının Oluşturulması