Schott Orim Bolu

Çalışma Dönemleri : 2010
1 MVA Trafo Ana Dağıtım Panosunun Dizaynı, Temini Test ve Devreye Alınması

  • 1 MVA Trafo İçin Ana Dağıtım Panosu Dizaynı
  • Temin, Montaj Test ve Sahada Devreye Alma

4 MVA Fabrika Kuvvetli Akım Tek Hat Şemasının Oluşturulması

  • Toplam 4 MVA Sistemin Kuvvetli Akım Projesinin Oluşturulması
  • TR-1 ve TR-2 ye ait Tek Hatların Oluşturulması
  • Ana Dağıtım, Tali Panolar, Makina Panoları ve Tesisteki Yük Akışının Hesabı Gerilim
    düşümü, Akım Kontrolleri İle Sistemin güvenli çalışması için yeniden boyutlandırması

400 kVAr 215 Hz Harmonik Filtre Sistemi Dizaynı Temini, Test ve Devreye Alınması

  • TR2 Çıkış Harmoniklerinin Ölçülmesi ve Filtrasyonun Boyutlandırılması
  • 400 kVAR 215 Hz Harmonik Filtre Sisteminin Dizaynı
  • Temin, Montaj ve Sahada Devreye Alınması