SFC Kastamonu Entegre

Çalışma Dönemleri : 2011

21,5 MVA Kurulu Güç İçin OG ve, Trafo ve AG Dağıtım Elektrik Sistemi Dizaynı Projelendirme ve Kontrolörlük Hizmeti

 • Tesisin 15 MVA dan 21,5 MVA kurulu güce yükseltilmesi için gerekli OG Sistem ve Trafo Köşklerinin Dizaynı, AG sistem Dizaynı,
 • TEDAŞ ve Enerji Bakanlığı Onay Projesinin oluşturulması,
 • OG – AG sistem yatırımı için İhale Dosyasının Oluşturulması
 • Yapım Aşamasında Elektrik İşlerinin Kontrolörlüğü
 • OG – AG Sistemi Yük Akışı ve Kısa devre Etüdü yapılarak Röle Ayar ve Koordinasyonunun Sağlanması

 

Çalışma Dönemleri : 2012

21,5 MVA Kurulu Güce ilave 3,2 MVA Güç Arttırımı Projesi

 • Tesisin 21,5 MVA kurulu güce 3,2 MVA Güç Arttırımı için TM tasarımı
 • 700 mt. Yeraltı kablosu dizaynı
 • BEDAŞ Onay Projesinin oluşturulması,
 • OG – AG sistem yatırımı için İhale Dosyasının Oluşturulması
 • Yapım Aşamasında Elektrik İşlerinin Kontrolörlüğü
 • OG – AG Sistemi Yük Akışı ve Kısa devre Etüdü yapılarak Röle Ayar ve Koordinasyonunun Sağlanması