Transient Kararlılık Analizi

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE GEÇİCİ HAL KARARLILIK ANALİZİ YENI


Transient kararlılık analizi çalışması ile elektrik güç sistemlerinde meydana gelebilecek, yük atma, yük alma, anahtarlama, kısa devre arızaları vs gibi her türlü olay, operasyon veya arızaların sistemde yarattığı geçici etkileri simule edilebilmekte ve sisteme etkileri incelenebilmektedir.

Transient Kararlılık Analizi çalışmaları; ETAP 16.1.1. “Transient Stability Analysis” modülü ve UDM (user defined dynamic models) modülü kullanılarak yapılmaktadır.

 

Transient Kararlılık Analizi çalışmaları ile tipik olarak aşağıdaki konular ele alınabilmektedir;

 

 • Kritik arıza açma süresinin belirlenmesi
  (Otoprodüktör enerji sistemleri için ROCOF koruma parametresi belirlenmesi)
 • Generatörlerde rotor açısı kararlılığı kontrolü
 • Sistem kararlılık sınırlarının değerlendirilmesi
 • Motorların dinamik yol alma analizleri ile etkilerinin incelenmesi
 • Yük atma ve yük alma senaryo ve zamanlarının belirlenmesi, test edilmesi
 • Koruma röleleri için mevcut ayarların değerlendirilmesi ve optimize edilmesi

 

Geçici Hal (Transient) Kararlılık Analizi Yazılımının Temel Özellikleri

 

 • Senkron & Asenkron makine modelleri
 • Geniş kapsamlı uyartım sistemi (excitation system) & Türbin / Engine-governor sistemi modelleri
 • Standart Güç Sistem Stabilizer (PSS) modelleri
 • UDM (User Defined Dynamic Models) modülü ile kütüphanede kayıtlı olmayan farklı modelleri geliştirebilme imkanı

 

Dinamik Model Geliştirme Kapasitesi:

 

 • IEEE standart senkron makine Transient & Subtransient eşdeğer modeli,
 • Senkron makine turbo rotor ve çıkık kutup rotor modelleri
 • Senkron makine yol verme modelleri, asenkron makine dinamik modelleri
 • IEEE standart tip uyartım sistemi ve AVR (automatic voltage regülatör) sistemi modelleri
 • IEEE standart tip türbin/ engine-governor modelleri
 • Üreticilerden alınmış özel tip uyartım sistemi, türbin/engine-governor modelleri
 • PSS (Power System Stabilizers) modelleri
 • Motor Mekanik yük modelleri
 • Makine Torsion-inertia etkisi modeli
 • Sınırsız anahtarlama ve arıza senaryosu modelleme imkanı
 • 3 faz & faz-toprak kısa devre arızaları
 • Geçici arıza uygulaması (arıza oluşumu ve arızanın temizlenmesi simülasyonu)
 • Anahtarlama ve kesici açma- kapama operasyonları
 • Generatör aktif – reaktif güç kapasitesi eğrisi modeli
 • Generatör & Şebeke gerilim etkileri
 • Generatör & Şebeke frekans etkileri
 • Governor modeli isoch / droop mod anahtarlaması (şebekeye senkron mod ve ada mod çalışma durumları için)
 • Röle ayarlarına dayalı otomatik olay ve röle cevabı test simülasyonları
 • Kısa süreli – uzun süreli transient olay simülasyonları
 • Değişken toplam simülasyon süresi ve örnekleme zaman aralığı değerleri
 • Senkronizasyon kontrolü ve otomatik röle aksiyonu