YG İşletme Sorumluluğu

Bu hizmetin kapsamını; 18.03.2004 tarih – 25406 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih – 26754 sayılı resmi gazetede güncellenmiş olan TMMOB EMO nin Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği Uyarınca aşağıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasını kapsar.

KAPSAM

 

 • Enerji sağlayan kuruma karşı işveren adına işletme sorumluluğunun alınması
 • Mevcut YG sisteminin denetlenmesi eksiklik veya kusurların işletme sahibine raporlanması
 • Belirlenen işletme personelinin eğitimlerinin yapılması ve herhangi bir yanlış manevraya meydan verilmeyecek şekilde gerekli güvenliğin alınması
 • YG Tek Hat şemasının hazırlanması
 • Manevra yönergelerinin hazırlanması
 • Güvenlik malzemelerinin işletme sahibine raporlanması ve yeterli düzeye getirilmesi, bu malzemelerin periyodik kontrollerinin yapılması
 • İşletmelerde gereken manevraların yapılması, gözetlenmesi
 • Arıza açmaları durumunda açmanın değerlendirilerek tekrar manevranın yapılması
 • Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti, arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek
 • Planlı bakımlarda duruş, enerji kesintisi, izolasyon ve topraklamayı sağlamak
 • İşletme personeline günlük bakımları yaptırmak
 • İşletme topraklama testlerinin yapılmasını sağlamak